(Melo)dramos. Išvarymas

(Melo)dramos. Išvarymas, 2016 

Koncepcija

2016 metų rudenį buvau pakviesta dalyvauti grupinėje parodoje Postidėja IV. Karas. Jos sumanytoja ir kuratorė Laima Kreivytė būsimos parodos koncepcijoje pabrėžė, jog šis projektas nėra karo propaganda ar siekis įbauginti – kraupių vaizdų ir taip pilnas internetas. Ji kvietė parodos dalyves kūriniais permąstyti galimybes tą vaizdų srautą sulėtinti, sustabdyti ir įsižiūrėti į konfliktišką tikrovę abipus ekrano. „Šiandien virtualybė primeta realybei žaidimo taisykles – pirmiausia surežisuojamas šokiruojantis paveikslas, o tada jis atliekamas gyvai. Vaizdai žudo ne tik perkeltine prasme – jei teroro aktas iš anksto konstruojamas kaip reginys, bet kokia vaizdų gamyba tampa politiška.“  Kuratorė teigė, kad kiekvienas karas tampa lyčių karu, kai į ginklų arsenalą įtraukiami pavyzdžiui, masiniai moterų prievartavimai. Kiekvienas karas nėra tik galios demonstravimas, teritorijų grobimas, didvyrių kultas ir užkariavimų istorija, tai ir moterų liudijimai, kurie vis dar lieka didžiojo karo diskurso paraštėse. Parodoje dalyvaujančios menininkės buvo kviečiamos kūriniuose analizuoti dabartinę situaciją ir kintančius karo pavidalus remiantis savo patirtimis ir menine praktika. Teigdama, kad kiekvieno karo pradžia užsimezga žmogaus vaizduotėje, L. Kreivytė kvietė sukurti kūrinius, gal būt prisidėsiančius prie žiūrovo vaizduotės demilitarizavimo. 

Norėdama atkreipti dėmesį į mūsų visuomenėje vis dar egzistuojančius lyčių konfliktus, šiai parodai sukūriau kūrinį (Melo)dramos. Išvarymas. Jį sudaro keturiolika 70×90 cm akvarelių ant popieriaus ir objektas šviesdėžė, kurioje švyti užrašas DIEVAS. Šiame žodyje išryškinau krikščioniško dievo sukurtos pirmos moters Ievos vardą. Kūrinyje (Melo)dramos. Išvarymas interpretavau Ievos išvarymo iš Rojaus mitą. Čia simboliškai dievą įsivaizdavau kaip asmenį, kaip ir mes visi turintį nervų sistemos veiklos dalį, apimančią mintis, elgesį ir pačią jo asmenybę, t.y., psichiką. Kurdama šį darbą permąsčiau du gynybinius psichikos mechanizmus, kuriuos gal būt galėtų turėti tas simboliškai įsivaizduojamas vyriškos giminės dievas kaip asmuo – išstūmimą ir projekciją. Išstūmimas, – tai nevalingas procesas, kurio metu į pasąmonę išstumiamos nepriimtinos mintys, geiduliai ir jausmai. Projekcija – nepriimtinų minčių, jausmų (pykčio, seksualinių fantazijų), motyvai yra priskiriami kitam asmeniui. Šias mano laisvamaniškas fantazijas iliustruoja tamsiame šviesdėžės „danguje“ švytintis užrašas DIEVAS, „įrodantis“, kad Ieva slypi Dievo viduje kaip neatpažintas ir nepageidaujamas kitas, kuriam galima suversti kaltę ir jį išvaryti. 

Mūsų Vakarų kultūroje dievas visuomet buvo vyras, tėvas. Pasak Lauros Mulvey, formuojantis patriarchalinei pasąmonei, moteris, kaip neturinti penio, ėmė simbolizuoti kastracijos grėsmę. „Patriarchalinėje kultūroje moteris reiškia kita negu vyras, kažką pančiojamą simbolinės tvarkos, kurioje vyras gali išguiti savo fantazijas ir obsesijas per lingvistinę jų kontrolę, primesdamas jas nebyliam vaizdiniui moters kaip prasmės įkūnytojos.“  Cikle (Melo)dramos. Išvarymas keturiolikos akvarelių ant vienodų popieriaus lakštų seką eksponuoju kaip tarpusavyje sujungtus sustabdyto kino kadrus, todėl neatsitiktinai popieriaus lakštus tarpusavyje jungiu tamsiais tikros kino juostos gabalais. Šiuose kūriniuose tarsi kino ekrane drastiškomis pozomis vaizduojamos pusnuogės moterys, protestuojančios ir besipriešinančios jas grubiai pastvėrusiems ir bandantiems ištempti ar išnešti „iš žiūrovo regos lauko“ vyrams. Žvelgdama į šiuos vaizdus, L. Mulvey turbūt sakytų, kad mano kūriniuose tarsi kino ekrane regimo ir įsivaizduojamo pasakojimo skilimas pabrėžia aktyvų vyro vaidmenį, plėtojantį istoriją ir verčiantį vykti įvykius. „Vyras valdo filmo fantaziją ir iškyla kaip jėgos atstovas, nes per jį žiūrovo žvilgsnis perkeliamas už ekrano, kad neutralizuotų reginiu esančios moters ekstradiegetines tendencijas.“  Į šią kūrinių seką pilną apnuogintų moterų, butų galima žvelgti per vojerizmo prizmę. L. Mulvey pastebėtų, kad vojeristinis piešinių pobūdis gali būti susijęs su sadizmu: malonumu nustatyti kaltę (tučtuojau asocijuojamą su kastracija), imti kontroliuoti ir per bausmę arba atleidimą pavergti kaltąją.  Akvarelėse vaizduojami smurtaujantys vyrai pavaizduoti kaip bespalvės kontūrinės užuominos.  Žvelgdama į juos Helene Cixous matyt sakytų, kad „jų sena svajonė būti dievu, t.y. motina.“  Ir pridurtų, kad „moterys vyrų akimis įkūnija amžiną pavojų, anti-kultūrą,“  kurią iš mano darbų „ekranų“ taip stengiasi brutaliai pašalinti tie bespalviai vyrai. Luce Irigaray žvelgdama į šį kūrinį turbūt konstatuotų, kad „kadangi moteris su visu jos lyties savitumu nėra pripažinta simbolinėje tvarkoje, ji yra išstumta ir iš socialinės sąrangos.“ 

Kurdama šį kūrinį medžiagos jam ieškojau internetinių vaizdų lavinoje. Mano dėmesį ten prikaustė galybė ukrainiečių feminisčių judėjimo Femen aktyvisčių protestus užfiksavusių fotografijų. Savo akvarelėms siužetus sėmiausi būtent iš šių kupinų dramatizmo fotografijų. J. Baudrillard‘as pažymi, kad „fotografinis vaizdas savaime yra dramatiškas. Dramatiškas savo tyla, dramatiškas savo sustingimu. Fotografinis atvaizdas yra dramatiškas dėl jame įkūnytų grumtynių tarp subjekto noro primesti jam savo regėjimą bei tvarką ir objekto noro primesti savo betarpiškumą ir atskirumą.“ 

Taip pat šiuose kūriniuose panaudojau amerikiečių feministės poetės Adrienne Rich tekstų citatas, savitai praplečiančias mano sukurtų vaizdų reikšmes. 

„Kas yra reikšmė?“, – klausia R. Barthes ir atsako: „Tai jutimų reiškimosi prasmė.“ 

Baigti noriu M. Merleau- Ponty pastaba, kad joks kūrinys „nėra užbaigiamas kaip tik todėl, kad kiekvienas kūrinys keičia iškreipia, nušviečia, pagilina, patvirtina, paskatina, atkuria ar iš anksto sukuria visus kitus.“  Mintys, įžvalgos ir jutimai kuriant ciklą (Melo)dramos. Išvarymas, nuvedė mane link sekančio darbų ciklo (Melo)dramos. (Melo)ncholija kūrimo.