Laisvydė Šalčiūtė
BIBLIOGRAFIJA

Renata Casarin, “Visi laisvi. Apie Laisvydės Šalčiūtės parodą Coming Out Mantujos kunigaikščių rūmu muziejuje”, in: Kultūros barai, 2019 Nr.5, psl.31

“Pasakos suaugusiesiems. Pokalbis su menininke Laisvyde Šalčiūte apie parodą Mantujoje”, in: 7 meno dienos, Nr. 19 (1298)

Daiva Šabasevičienė, “E. Nekrošių menanti Mantuja į savo menes įsileido ir L. Šalčiūtės darbus”, in: Lietuvos rytas, 2019-04-16

Judita Paužuolytė, “Meno pusryčiai: Laisvydė Šalčiūtė ir Mantujos Rūmų atstovai”, in: Cikados, Nr.3, 2019.03.19

LRT reportažas 

Agnė Narušytė, “Šieno kvapas Meliuzinai”, in: 7 meno dienos, Nr. 17 (1254)

Laisvydė Šalčiūtė, “Trys kūno vizualizacijos strategijos”, meno daktaro disertacija, Vilnius: VDA 2018, ISBN978-609-447-276-3

Monika Krikštopaitytė, “Tegyvuoja isterija”, in: 7 meno dienos, Nr. 15 (1209).

Goda Aksamitauskaitė, “Undinėlės, falai, c-c-cirkas!”, in: Literatūra ir menas, Nr. 16 (3612)

Laisvydė Šalčiūtė, “Kasdienybės žanras – (Melo)drama”, in: Kultūros barai, 2016, nr. 5, psl. 58-61.

Laisvydė Šalčiūtė, „Kūryba kaip mąstymo būdas. Elephantus Furiosus atvejis“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, Nr. 79, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2015, p. 187–197.

Natalija Arlauskaitė, “Augustinos šnabždesiai”, in: Literatūra ir menas, Nr. 43 (3544)

Erika Grogoravičienė, “Niekuo dėtas Charcot”, in: 7 meno dienos, Nr. 41 (1147)

Laisvydė Šalčiūtė, “Mokymasis plaukti, piktnaudžiaujant grožiu”, in: Kultūros barai, 2015, Nr. 5, psl. 44-49.

Dalius Jonkus, “Ledos pakartojimas. Moters erotiškumo ir saviapgaulės refleksija Laisvydės Šalčiūtės parodoje”, in: 7 meno dienos, Nr. 39 (1100)

Laima Kreivytė, “Ledos manifestai”, in: Literatūra ir menas, Nr. 42 (3496)

Laisvydė Šalčiūtė, “Orlando. Biografija”, personalinės parodos katalogas, Vaizdų archyvas, 2013, ISBN 978-609-95539-0-0

“Paslapties žiūrėjimai”, Apie Laisvydės Šalčiūtės parodą „Sekretai“ traukinyje Klaipėda-Vilnius kalbasi Erika Grigoravičienė ir Agnė Narušytė, in: 7 meno dienos, Nr. 15 (1029)

Laima Kreivytė, “Dvidešimt devynios tapatybės”, in: 7 meno dienos, Nr.980 (12)

Laima Kreivytė, „Nekaltybės“ muziejus”, in: 7 meno dienos, Nr.918 (42) 

Aistė Paulina Virbickaitė, “Šešios galerijų dienos: Laisvydė Šalčiūtė”, in: Bernardinai.lt, 2010-11-12

Rūta Mikšionienė, “Kūrėjos parodos – tik apie meilę”, in: Lietuvos rytas, 2010-11-18

Laisvydė Šalčiūtė, “Propaganda”, menininkės 2007-2009 m. darbų katalogas, galerija Vartai, 2009, ISBN 978-9955-800-41-5

Vidas Poškus, “Meškinai ir sublimacija”, in: Literatūra ir menas, Nr. 3175

Ieva Dilytė, “Laisvydė Šalčiūtė: Esu žmogus, „mintantis vaizdais”, in: Draugas (JAV), 2008-10-22, nr.72 (154)

Renata Baltrušaitytė, “Svajonės ir jų transformacijos”, in: Veidas, 2008-01-21, nr. 3, psl. 56-57.

Monika Krikštopaitytė, “Jei šv. Jurgis būtų moteris”, in: 7 meno dienos, 2008-02-01, nr. 787

Jurga Armanavičiūtė, “Laisvydė Šalčiūtė: mieliau būti tiesiog menininke”, in: Dailė, 2008, nr. 1.

Aistė Bimbirytė, “Laisvydė Šalčiūtė. Monos Lizos fotosesija. Tai, kas verčia mus tikėti”, in: Šiaurės Atėnai, 2008-07-04 nr. 899 

Livija Paklonskaitė, “Propagandos paveiktos svajonės L. Šalčiūtės parodoje”, in: Bernardinai.lt, 2008-01-22

Ramūnas Gerbutavičius, “Kūrėja tapo istorijas”, in: Lietuvos rytas, 2008-01-17

Vidas Poškus, “Šviečiančios moterys tamsoje. Patino menotyrininko žvilgsnio sublimacija”, in: Literatūra ir menas, 2007-11-16 Nr. 3165

Laima Kreivytė, “Laisvas skrydis į malonumų soda”, in: Verslo žinios, 2006-04-21

Neringa Černiauskaitė, “Naujos žaidimo taisyklės”, in: 7 meno dienos, 2006-04-21 Nr. 705

Vaiva Kuodytė, “Tarp animacijos ir kinematografijos”, in: Nemunas, 2006-04-03 nr.16, (104-545)

Irena Jomantienė, “Free From The Tyranny Of Style” in: Lithuania in the World, 2006 no. 6

Rūta Mikšionienė, “Nutapyti dailininkų dienoraščiai išduoda žiūrovų paslaptis”, in: Lietuvos rytas, 2006-04-11 nr. 83

Birutė Liauškienė, “Išdykavimai skrendant magiškosios lempos šviesoje”, in: Lietuvos žinios, 2006-04-13

Aistė Virbickaitė, “Tapybos kalbos ir tarmės”, in: Literatūra ir menas, 2004-05-28 Nr. 3003

Matas Dūda, “Apie rimtų rimčiausią vyrų demaskavimą”, in: Šiaurės Atėnai, 2004-05-22 nr. 19 (701)

Vika Ryžovaitė, “Žaidžiantys menininkai”, in: 7 meno dienos, 2004-05-21 nr. 20 (615)

Rūta Mikšionienė, “Menininkų šeimoje netgi ginčai verčia kurta”, in: Lietuvos rytas, 2004-05-11 nr. 107

Dovilė Tumpytė,  “Identitetai ironiškai”, in: 7 meno dienos, 2002-10-25 nr. 540

Jurgita Ludavičienė, “Sapnai: vyriški, moteriški ir porcelianiniai”, in: Literatūra ir menas, 202-10-25 nr. 2922

Agnė Narušytė, “Po tapybos paviršiumi”, in: Verslo žinios, 2002-10-25

Austėja Čepauskaitė, “Moteriškės, vyriškiai, Laisvydės Šalčiūtės ir Kęstučio Grigaliūno darbai”, in: 7 meno dienos, 2001-04-13

Algis Uždavinys, “Telepino kelionė”, in: 7 meno dienos, 1996-10-18

 Alfonsas Andriuškevičius, “Moterų svajonių fenomenologija”, in: 7 meno dienos, 1994-07-01