Laisvydė Šalčiūtė

Orlando. Biografija, 2011

Orlando. Biografija, 2011

ORLANDO. BIOGRAFIJA

29 šilkografinių atspaudų (foto)romanas ir instaliacija

Virginia Woolf romanas Orlando parašytas 1928 metais. Šis romanas žymus drąsiu lyčių prigimties ir paskirties perkainojimu. Pagrindinis herojus Orlando – nepavaldus laiko ir lyties suvaržymams, jo gyvenimas vaizduojamas tiek vyro, tiek moters lytyse.

Anot J. Lacan‘o, pastovus kūniškas ir vizualus tapatumas mus gali pasiekti tik kaip plyšys tarp žodžių ir vaizdų. Todėl darant šį darbų ciklą man buvo įdomu perkurti realybę kaip trauminį fantazmą ar sapną sapne ir kurti iš internete rastų vaizdinių ir abstrakčių frazių atstumo, stokos, geismo, griūvančios tapatybės ir iliuzijos žaismą, neapibrėžtą laike ir erdvėje.

Remdamasi pagrindine Virginia Woolf  romano Orlando idėja apie žmogaus lyties sąlyginumą, perdirbau internete rastas atsitiktines fotografijas ir tekstus, ir sukūriau (foto)romaną ORLANDO. BIOGRAFIJA., tiksliau savąją romano versiją,  kurią sudaro savotiški pseudofaktai ir tekstai, tiesiogiai visai nebesusiję su minėto literatūros kūrinio originalu. Tačiau mūsų kalba yra daiktiška ir kartais ja sunku išreikšti ar suprasti tai, kas nėra daiktiška. Todėl man buvo įdomu kurti vaizdinius, kalbinius darinius, kurie nebūtinai turi ką nors bendra su tikrove, bet papildo ir praplečia tikrovę, bei jos suvokimo būdus.

Šiuolaikinis vaizdų vartojimo būdas remiasi žiūrėjimo, o ne suvokimo ir net ne atpažinimo procesu. Anot medijų kritiko Jurijaus Dobriakovo, „gera autobio(foto)grafija socialinių tinklų epochoje – tai žmogaus, kurio niekas niekada nematė gyvai, gyvenimo istorija“. 

Laisvydė Šalčiūtė