Laisvydė Šalčiūtė

(Melo)dramos. Išvarymas, 2016

Piešinių ciklas (Melo)dramos. Išvarymas, 2016 

Kūrinyje (Melo)dramos. Išvarymas interpretuoju Ievos išvarymo iš rojaus mitą. Čia simboliškai Dievą įsivaizduoju kaip asmenį, turintį, kaip ir mes visi, nervų sistemos veiklos dalį, apimančią mintis, elgesį ir pačią jo asmenybę, t. y. psichiką. Kurdama šį darbą, permąstau du psichologijos mokslo terminus, gynybinius psichikos mechanizmus, kuriuos galbūt galėtų turėti mano simboliškai įsivaizduojamas vyriškos giminės Dievas, kaip asmuo, – išstūmimą ir projekciją. Išstūmimas – tai nevalingas procesas, kurio metu į pasąmonę išstumiamos nepriimtinos mintys, geiduliai ir jausmai. Projekcija – tai kai nepriimtinų minčių, jausmų (pykčio, seksualinių fantazijų) motyvai yra priskiriami kitam asmeniui. Šias mano laisvamaniškas fantazijas iliustruoja tamsiame šviesdėžės „danguje“ švytintis užrašas DievaS, „įrodantis“, kad Ieva slypi Dievo viduje kaip neatpažintas ir nepageidaujamas Kitas, kuriam galima suversti kaltę ir jį išvaryti iš rojaus.

 1Cvirkaitė, K. Klasikinė psichoanalizė, prieiga internetu: http://nesnausk.org/klinikine-psichologija/2008/09/30/sigmund-freud/ [žr. 2017-10-04].